miercuri, 26 martie 2014

SECŢIUNEA A III – A : CREAȚIE ARTISTICĂ


Desene pe tema ” Poluarea – pericol pentru viață”.

Desenele trebuie să respecte tema;
Format A4;
Transmiterea lucrărilor se face prin poștă, pe adresa școlii :
COLEGIUL TEHNIC ”DANUBIUS”
Str. București, nr. 29 , Loc. CORABIA, cod 235300, jud. Olt.

Jurizarea acestora se va face pe grupe de vârstă.

SECŢIUNEA I : REFERATE ŞI COMUNICĂRI ALE ELEVILOR


Teme:
Educația ecologică – o prioritate a zilelor noastre.
Terra e casa noastră.
Omul și apa.

Recomandări privind realizarea  lucrărilor:


- Tehnoredactarea lucrărilor se face pe format A4, la un rând, cu margini egale de 20 mm.
-  Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, caracter 14, Bold, centrat).
-  La 2 rânduri de titlu se va scrie autorul sau autorii şi instituţia (Times New Roman, 12).
-  La două rânduri de numele autorului se începe scrierea textului (Times New Roman, 12).
-  Bibliografia se consemnează la sfârşitul lucrării.
-  Fiecare lucrare va conţine un rezumat de o pagină.
-  Lucrarea trebuie să conţină semne diacritice .
- Rugăm ca materialul să conţină contribuţii personale pentru a ne încadra în normele unui real schimb de experienţă.
- Organizatorii nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor sau pentru cele care nu respectă cerinţele de redactare.
O lucrare poate avea cel mult doi autori.
Transmiterea lucrărilor se face în format electronic la adresa simpozion_danubius@yahoo.com.SECŢIUNEA A II – A : CREAȚIE LITERARĂTeme:
Pământul – un bun de unică folosință?
Grija pentru natură, simțul solidarității cu viitorul?
Ce-i de făcut ca lumea să dăinuiască?


SECŢIUNEA  a II-a

Lucrările trebuie să vizeze tematica dată, să se încadreze în maxim 2 pagini şi să fie realizate de maxim 2 autori.
Lucrările pot fi sub formă de eseu sau poezie.
Lucrările pot fi redactate atât în limba română, cât și în limbile franceză și engleză.
- Lucrarea trebuie să conţină semne diacritice .
 Rugăm ca materialul să conţină contribuţii personale.
Organizatorii nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor sau pentru cele care nu respectă cerinţele de redactare.
Transmiterea lucrărilor se face în format electronic la adresa simpozion_danubius@yahoo.com.

Jurizarea se va face pe două grupe de vârstă, corespunzătoare ciclurilor gimnazial și liceal.

SECȚIUNEA A IV-A : LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE REALIZATE DE CĂTRE CADRELE DIDACTICETema :  ”Demersuri didactice creative desfășurate cu elevii pe teme ecologice : referat, proiect tematic, proiect educațional”.


Recomandări privind realizarea  lucrărilor:

- Tehnoredactarea lucrărilor se face pe format A4, la un rând, cu margini egale de 20 mm.
-  Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, caracter 14, Bold, centrat).
-  La 2 rânduri de titlu se va scrie autorul sau autorii şi instituţia (Times New Roman, 12).
-  La două rânduri de numele autorului se începe scrierea textului (Times New Roman, 12).
-  Bibliografia se consemnează la sfârşitul lucrării.
-  Fiecare lucrare va conţine un rezumat de o pagină.
-  Lucrarea trebuie să conţină semne diacritice .
- Rugăm ca materialul să conţină contribuţii personale pentru a ne încadra în normele unui real schimb de experienţă.
- Organizatorii nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor sau pentru cele care nu respectă cerinţele de redactare.
O lucrare poate avea cel mult doi autori.
Transmiterea lucrărilor se face în format electronic la adresa simpozion_danubius@yahoo.com

Termen de trimitere a lucrărilor : 31 martie 2014.


Detalii referitoare la participare.


PARTICIPAREA poate fi directă sau indirectă. Participanții care optează pentru participare indirectă vor specifica o adresa validă de e-mail la care va fi trimisă diploma în format electronic.
         Participanţii a căror prezentare necesită materiale-suport (retroproiector, flip-chart, videoproiector) sunt rugaţi să precizeze acest lucru în formularul de înscriere la simpozion.

TAXA DE PARTICIPARE : 10 lei / lucrare pentru cadrele didactice și 5 lei pentru elevi - se va achita la casieria școlii sau prin mandat poștal pe adresa școlii.

Persoane de contact:
Prof. Octavia Modan tel. 0765231914, e-mail octaviamodan@yahoo.com.
Prof. Alina Dinică tel. 0766302245, e-mail aldin78@yahoo.com.
Prof. Mădălina Fincă 0761123092, e-mail madafinca@yahoo.com.
PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR


Primirea invitaţilor 9,00 – 10,00
Festivitatea de deschidere 10,00 – 10,30
Prezentarea lucrărilor 10,30 – 12,30
Pauză 12,30 – 13,00
Concursul de creaţie pentru elevi 13,00 - 14,00
Jurizarea lucrărilor elevilor 14,00 - 15,00
Înmânarea diplomelor de participare 15,00 – 16,00
şi premierea câştigătorilor de la secțiunile pentru elevi.